લુણાવાડા - સંતરામપુર બેઠક પર 14 ઉમેદવારો વચ્ચે રસાકસી

લુણાવાડા - સંતરામપુર બેઠક પર 14 ઉમેદવારો વચ્ચે રસાકસી

14 Candidate Lunawada Santrampur


Like Our Official Facebook Page : fb.me/Lunawada.com

Follow Us on Twitter : twitter.me/Lunawada.com

Source : Divyabhaskar